Select Page

19

Den mægtige domprovst og forfatter, Jonathan Swift, var tæt på at sætte en effektiv stopper for førsteopførelsen af Messias. Han ville nemlig under ingen omstændigheder lade sine korsangere optræde i en ”klub for fiolspillere i Fishamble Street.” Man skulle ellers tro, at lige netop Jonathan Swift ville værdsætte en koncert, der bl.a. skulle samle penge ind til løsladelse af de mange gældsfanger, som sad og sultede i byens overfyldte gældsfængsler som følge af hungersnøden i landet. For lige netop Jonathan Swift havde tidligere sat fokus på den chokerende armod, som flertallet af katolikker i Irland levede under. Under pseudonym udgav han i 1729 et sydende, satirisk essay om det britiske overherredømme i Irland.

Musik: Dunedin Consort “Handel’s Messiah The Dublin Version” (læs mere under http://www.handelmessiah.dk/2017/11/24/the-music/)